eNSPIRED, een inspirerende beeldbank met onderwijspraktijken in het Zuiden

13/12/2016

VVOB werkt rond het thema gelijke onderwijskansen met lerarenopleidingen en pedagogische begeleidingsdiensten in Vlaanderen. 

We inspireren over hoe werken aan gelijke onderwijskansen en omgaan met diversiteit anders kan. We motiveren studenten, docenten en pedagogisch begeleiders om tijdens hun Zuidmobiliteit te speuren naar interessante onderwijspraktijken die het Vlaamse beleid en de praktijk rond gelijke onderwijskansen een boost kunnen geven.

Maar ook de directies en leerkrachten van scholen met een scholenband kunnen volop gebruik maken van de inspirerende voorbeelden. Maak samen met je partnerschool werk van gelijke onderwijskansen!