Lagere school in de kijker: werken aan inclusie

14/12/2016

Scharrel in Minderhout startte in 2010 een scholenband op met een school in Ecuador. Beide scholen doorliepen de voorbije jaren eerst het traject van Art-Eco en daarna het traject tot Kinderrechtenschool. De Vlaamse school ging reeds tweemaal op bezoek bij haar partnerschool en in november kwamen de directie en twee leerkrachten uit Ecuador voor de tweede maal op bezoek in Minderhout. Ondertussen is Spaans geen obstakel meer: al 6 van de betrokken leerkrachten in Scharrel zijn de taal machtig.

De Montessorischool Juan Enrique Pestalozzi ligt in het stadje Ottavalo, een tweetal uur Noordwaarts rijden vanuit de hoofdstad Quito. In deze school wordt les gegeven volgens de Montessori-methode. Reeds 15 jaar werkt deze inclusieschool zonder overheidssteun aan het toelaten van kinderen met een beperking in het reguliere onderwijs. Bovendien worden er kinderen opgevangen uit minderbedeelde gezinnen.

Monica, de bezielster van de school, slaat de nagel op de kop: “Kinderen met een beperking hebben geen apart onderwijs nodig, maar een onderwijs dat hen als kind respecteert. Dat wil zeggen dat we niet moeten vertrekken vanuit de beperking van elk kind, maar vanuit zijn of haar talenten. En door met elkaar samen te leven, leren de kinderen ook echt in alle diversiteit met elkaar om te gaan.”

De Vlaamse school wil nu heel graag leren van haar partnerschool hoe zij die inclusie-gedachte in de praktijk omzetten. Een gedachte die meer en meer intrede krijgt in Vlaanderen maar zelden zo doorleefd is als in deze school in Ecuador. Het meisje in de rolstoel wordt door de andere kinderen meegenomen. De jongen met de mentale beperking zingt even uitbundig mee met zijn klasgenootjes. Alle kinderen leren lezen en schrijven. De identiteit van elk kind krijgt een plek, elk kind wordt gerespecteerd