Actieplan en subsidie

Op basis van een actieplan kan je een aanvraag indienen voor een subsidie. Op deze pagina kan je meer lezen over de principes van de (financiële) ondersteuning door VVOB en de concrete info voor een subsidieaanvraag.

De principes

Doorgroeien

Voor VVOB zullen scholenbanden voortaan evolueren doorheen verschillende kwaliteitsniveaus, gaande van verkennend partnerschap tot een gevestigde duurzame scholenband. Elk hoger niveau impliceert een sterkere scholenband zowel op vlak van activiteiten van de scholenband, als op vlak van dimensies als draagvlak, communicatie, verzelfstandiging,... Voor meer informatie over de achterliggende principes en groeifasen van een scholenband, kijk op de pagina's krijtlijnen en kwaliteit.

Een actieplan

De uitvoering van een actieplan moet de scholenband verder verdiepen en verstevigen en brengt de scholen zo op een hoger (kwaliteitsvoller) niveau. De VVOB ondersteuning helpt hen hierbij, maar de effectieve groei is tegelijk een voorwaarde voor verdere ondersteuning. Op basis van het actieplan kan een subsidie aangevraagd worden.

Subsidie

De subsidie wil tegemoetkomen aan de kosten van de Zuidschool voor de scholenband, maar is ook een duwtje in de rug voor de Vlaamse school, om het partnerschap op kortere tijd intenser te gaan uitbouwen. Dit fonds is echter beperkt en de subsidies zijn aan voorwaarden gebonden.

Scholen hebben maximum twee jaar de tijd krijgen hun actieplan uit te voeren en door te groeien naar een volgend niveau. Pas wanneer de scholenband voldoende gegroeid is komt men in aanmerking voor een volgende subsidie. De inschatting daarvan gebeurt o.b.v. een zelfevaluatie van de school en de inschatting door het VVOB-Scholenbanden team.

Concreet, de subsidie

Wie kan een subsidie aanvragen?

Alle Noord-Zuidscholenbanden die de principes van een VVOB-scholenband (lees meer onder 'krijtlijnen') onderschrijven, komen in aanmerking voor een financieel duwtje in de rug.

Over welke bedragen gaat het?

Het bedrag van de subsidie is afhankelijk van het niveau waarin de scholenband zich bevindt. Die inschatting gebeurt door VVOB op basis van een set voortgangscriteria. Een school kan slechts éénmaal een subsidie aanvragen voor die bepaalde fase.

  • Opstartende scholenband: max. €4000 per scholenband
  • Scholenband met ervaring: max. €4000 per scholenband
  • Gevorderde scholenband: max. €3000 per scholenband op een totaalbedrag van €4000 (mits 25% eigen inbreng)
  • Duurzame scholenband: max. €2000 per scholenband op een totaalbedrag van €4000 (mits 50% eigen inbreng)

Wanneer indienen?

Er zijn twee oproepen per jaar, telkens op 15 mei en 15 november.

Wat indienen?

Je actieplan! En als dit niet je eerste actieplan is dat je indient, moet ja natuurlijk ook een rapport van het voorbije actieplan indienen! 

Hulp nodig?

  • Download de specifieke richtlijnen en voorwaarden omtrent de invulling van het actieplan en de subsidie.
  • Laat je inspireren door actieplannen van andere scholen.