Op bezoek

Een grondige voorbereiding van een uitwisselingsbezoek is van groot belang voor de vertrekkende en ontvangende school. Uitwisselingen starten dus niet bij aankomst. Ruim op voorhand dien je enkele praktische, financiële, medische en persoonlijke voorbereidingen te treffen.

Vaak krijgen we de vraag "Hoe organiseren we een bezoek naar de partner in het Zuiden? Waaraan moeten we allemaal denken?" Maar ook omgekeerd geldt de vraag: "Hoe organiseer je een bezoek van je partnerschool naar België?"

Daarom bundelden we de meest essentiële voorbereidingen in twee boekjes "Schoolbezoeken: Van Noord naar Zuid en vice versa". Deze kun je onderaan downloaden.

We geven nog enkele praktische voorbeelden mee van:

  • Programma's die scholen in elkaar boksten: hoe zien die eruit? Het gaat zowel om bezoeken naar de Vlaamse school als bezoeken naar het partnerland. Hierbij was een afstemming tussen de twee scholen van groot belang; zo geeft elke partij aan wat ze verwachten van het bezoek en wat ze eruit willen halen. Maar uiteraard maken onverwachte wendingen evengoed deel uit van de ervaring!
     
  • Uitnodigingsbrieven: soms is dit een vereiste voor de partnerschool om een visum te krijgen voor België. In het boekje over Schoolbezoeken vind je meer uitleg wat daar allemaal moet instaan. Hieronder alvast enkele voorbeelden.

Neem ook een kijkje op de landenpagina's op deze website onder "Onderwijs in de wereld". Je vindt er specfieke praktische informatie die nuttig kan zijn, onder meer in het kader van een bezoek.