Andere organisaties

Een partnerschap tussen scholen kan onafhankelijk ontstaan en verder uitgebouwd worden. Maar soms ontberen scholen de contacten en de mogelijkheden (ervaring, kennis, middelen,…) om dergelijke relaties aan te gaan. Deze vervolgens te laten uitgroeien tot kwalitatieve en duurzame partnerschappen die zowel voor zowel de Vlaamse als voor de Zuidschool een win-win betekenen, is alweer een stap verder en helemaal niet gemakkelijk.

In Vlaanderen zijn er naast VVOB nog enkele organisaties die scholen in contact brengen met een partnerinstellingen in het Zuiden. Met dit laatste bedoelen we niet-Europese landen met een lagere materiële welvaart, ook wel naar verwezen als ‘landen in ontwikkeling’. De Europese projecten (e-twinning, Comenius, etc.) hebben we hier dus niet opgenomen. Ga na of de onderstaande organisaties de ondersteuning of begeleiding bieden waarnaar je op zoek bent.