Wanneer de voorbereidingen goed en wel achter de rug zijn, kan je eindelijk op zoek naar je partnerschool. Leg tijdens je zoektocht de basis voor duurzame relaties met je toekomstige collega’s en toets elkaars verwachtingen af.

Je school onder de loep

Voor je aan het plannen gaat en potentiële partnerscholen aanschrijft, maak je best een overzicht van wat er al bestaat en leeft op je school. Betrek je collega’s hier zoveel mogelijk in en ontdek hoe hun ervaringen de scholenband kunnen verrijken. Het is namelijk een stuk eenvoudiger om verder te bouwen op iets dan vanaf nul een scholenband te moeten uitvinden. 

Kritische vragen

Stel jezelf enkele kritische vragen die het uitbouwen van je scholenband kunnen vergemakkelijken. Ga in de eerste plaats na wat de meerwaarde van een scholenband is voor je school. Zo kan een scholenband het perfecte antwoord bieden op een zeer homogene samenstelling van leerlingen in je school of net een tool zijn om de diversiteit op je school te omarmen. 

Engagement

Zeker in het begin brengt een scholenband een hoog engagement met zich mee. Probeer daarom je collega's mee te krijgen in het verhaal. Het enthousiasme van de directie en het lerarenteam zal mee bepalen hoeveel tijd je scholenband kan innemen, welk draagvlak deze samenwerking kan ondersteunen en wat de eventuele mogelijkheden zijn binnen je school.