De eerste kennismaking met je nieuwe partnerschool is achter de rug en het wordt stilaan tijd om je scholenband wat meer vorm te geven. Breng daarom de nodige structuur in je samenwerking en stem je activiteiten op elkaar af in een jaarplanning. Zoek raakvlakken tussen verschillende activiteiten en las enkele terugkoppelmomenten in.

Een realistische planning

Een goede planning verlicht de werkdruk van je scholenband. Daarom is het belangrijk zoveel mogelijk informatie over je jaarplanning te delen met je toekomstige partnerschool. Maak samen met je partnerschool een planning op en bepaal op voorhand wanneer welke activiteit zal plaatsvinden, rekening houdend met schoolvakanties, sluitingsdagen en examenperiodes. Omschrijf je scholenbandactiviteiten hier zo goed mogelijk en vermeld duidelijk de doelgroep en het verwachte resultaat van de oefening. 

De rode draad

Je planning is de rode draad doorheen het schooljaar en voorkomt dat je contacten met je partnerschool verwateren door slecht timemanagement. Vermeld de betrokkenheid van beide scholen bij de geplande activiteiten, of jullie gemeenschappelijke activiteiten organiseren en hoe jullie los daarvan op elkaar inspelen. Zoek raakvlakken en verbanden en kom samen tot duurzame interacties die je scholenband op lange termijn alleen maar ten goede komen.

Koppel regelmatig terug

Omdat activiteiten nu eenmaal niet altijd precies lopen zoals gepland, is het verstandig meerdere keren per jaar een terugkoppelmoment in te plannen. Bespreek na afloop van een activiteit steevast met je partnerschool welke moeilijkheden je ondervond en wat er misliep of net heel erg goed zat. Zo voorkom je misverstanden en wrevel binnen je scholenband. Een minder geslaagde actie is geen falen als je er samen met je partnerschool uit leert en productief op zoek gaat naar oplossingen.

Enkele nuttige tips

  • Spreek over terugkoppeling of reflectie en vermijd de term evaluatie, wat doorgaans een negatievere connotatie heeft.

  • Integreer de reflectie in bestaand overleg en in de verslagen over je scholenband.

Wat is een scholenband?

Duurzame samenwerking

Een scholenband is een gelijkwaardige, wederkerige samenwerking tussen een Vlaamse school en een school in het Zuiden, met als ambitie duurzaam te evolueren en samen te werken rond een aantal educatieve doelstellingen.

Meer informatie

Hoe begin je eraan?

De verschillende ketens van de ketting

Met je scholenband tot een succesvolle, gelijkwaardige samenwerking komen is niet evident. Ontdek hier enkele tips om tot een duurzame samenwerking te komen.

Meer informatie