Op 13 november verzamelde een 15-tal leerkrachten in het Bernarduscollege in Oudenaarde om inspiratie op te doen rond scholenband-activiteiten en het organiseren van een bezoek van de partnerschool. Daar gaf Gladys van het GO! atheneum Mariakerke – een school met een duurzame scholenband met Saint Mary’s High School in Kiruhura, Rwanda – een woordje uitleg over hoe zij zich voorbereiden op de komst van hun collega’s.

De collega’s uit je partnerschool uitnodigen op je eigen school is een enorme meerwaarde. Het is de ideale gelegenheid om elkaar nog beter te leren kennen, de scholenband te versterken en activiteiten te plannen. Bij de voorbereiding van zo’n bezoek komt heel wat kijken. Hieronder enkele tips.

TIP 1 - Kies het juiste moment

Bekijk eerst intern op je school wat de beste momenten zijn om het bezoek te plannen: zijn er geen klassen op schoolreis? Of ligt er misschien een schooluitstap vast die interessant kan zijn voor de leerkrachten uit de partnerschool? Op deze manier zorg je ervoor dat zoveel mogelijk leerkrachten en klassen betrokken zijn. Hou verder rekening met de schoolkalenders van beide scholen. Is er misschien een gezamenlijke feestdag of gezamenlijk evenement dat een meerwaarde zou kunnen bieden aan het bezoek? De bezoekers uit Kiruhura, bijvoorbeeld, kwamen naar Mariakerke tijdens de eerste twee weken van oktober, zodat ze een actieve rol konden vervullen tijdens de verschillende ‘Saved by the Bell’-activiteiten van de school.

TIP 2 - Zorg voor een goede administratie en opvolging

Dat bij de voorbereiding van een uitwisseling tussen scholen heel wat administratie komt kijken, hoeft geen betoog. Denk maar aan een visumaanvraag, een uitnodigingsbrief voor de bezoekers, vliegtuigtickets, reisverzekering, enzovoort. Maak op voorhand een lijstje van wat er moet gebeuren, en verdeel de taken indien mogelijk. Maak hierbij duidelijke afspraken over hoeveel budget er voorhanden is, en hoe een eventuele meerkost kan opgevangen worden.

TIP 3 - Maak leerkrachten en leerlingen op voorhand warm voor het bezoek

Bezoek uit partnerschool - Atheneum Mariakerke

Informeer iedereen op school tijdig over de komst van je internationale collega’s. Doe meteen ook een oproep naar de leerkrachten van je eigen school of iemand de bezoekers wil betrekken in een les of activiteit. Misschien wil een taalleerkracht hen wel graag in gesprek laten gaan met de leerlingen? Of willen de leerkrachten die dezelfde vakken geven als de bezoekers samen met hen een les in elkaar steken? Zo gaven de leerkrachten van Saint Mary’s High School een presentatie over het onderwijs in Rwanda aan de vijfde- en zesdejaarsleerlingen van GO! atheneum Mariakerke, en kregen de leerlingen de kans om vragen te stellen.

TIP 4 - Maak op voorhand een planning

Probeer zowel rekening te houden met je bezoekers als met de leerlingen en leerkrachten van je eigen school. Toets de verwachtingen van je gasten af en verwerk deze samen met je eigen wensen in een programma voor de week. Stop de planning echter niet helemaal vol, maar laat genoeg ruimte voor informele ontmoetingen en activiteiten. Dit laat je toe om flexibel te zijn en activiteiten te verschuiven indien nodig.

TIP 5 - Laat je gasten logeren in een gastgezin

Doe een oproep bij de ouders of de gasten een aantal dagen bij hen mogen logeren. Dit is een unieke kans om de bredere schoolgemeenschap te betrekken en het draagvlak van jullie scholenband te verbreden. Daarnaast geeft dit de bezoekers een inkijk in het dagelijks leven van een Vlaams gezin. Let wel op: als je net zoals de leerkrachten in Mariakerke kiest voor meerdere gastgezinnen, hou dan rekening met de logistiek: zorg voor vervoer van het ene gastgezin naar het andere, van en naar de school, enzovoort.

Bezoek partnerschool - gastgezinnen

GO! atheneum Mariakerke nodigde alle gastgezinnen uit voor een welkomstreceptie toen de Rwandese collega’s toekwamen, en trakteerde hen op frietjes aan het einde van het bezoek.

Plan je zelf een bezoek van of naar de partnerschool?
Meer tips vind je hier