Van stedenband naar scholenband

Na een samenwerking van meer dan tien jaar binnen de stedenband tussen Oostende en Banjul (Gambia), besloten het Sint-Jozefinstituut, Petrus & Paulus Centrum en de Secondary school Banjul in 2017 hun partnerschap nieuw leven in te blazen in de vorm van een scholenband.

Democratie, vrijheid, milieu en de uitwisseling van culturen vormen de rode draad door deze diepgaande samenwerking en prikkelen het wereldburgerschap van zowel Belgische als Gambiaanse leerlingen en leerkrachten.

Sociale media als communicatietool

Om hun scholenband invulling te geven, maken de betrokken leerkrachten dankbaar gebruik van sociale media om hun lesvoorbereidingen te bespreken. Deze manier van overleg resulteert in een brede waaier aan georganiseerde activiteiten waarbij gediversifieerd lesgeven centraal staat.

Kooklessen, informatieve uitjes, een quiz over geschiedenis en mensenrechten en lesmomenten rond milieu vergroten de betrokkenheid van leerlingen en leerkrachten. Daarenboven zijn ze de ideale setting om andere werkvormen te hanteren, waar alle leerlingen aan bod komen tijdens de les. 

Tip:

Betrek de (brede) school dankzij originele lesmomenten en tradities.

het lerarenteam

Integratie van een scholenband

Door de brede aanpak van de scholenband, is deze diep geïntegreerd in het schoolgebeuren. Beide scholen stellen elk schooljaar een werkgroep samen in de derde graad, die de scholenband ondersteunt en mee uitbouwt. De samenstelling van de groep verandert jaar na jaar, waardoor er steeds een frisse wind van nieuwe input waait.

Originele lesmomenten en jaarlijkse tradities zoals de lesmarathon in het teken van Gambia, waar leerlingen zich kunnen laten sponsoren ten voordele van de partnerschool, verhogen de betrokkenheid van leerlingen, leerkrachten en de brede school.

bezoek je partnerschool

Tip:

Ga op excursie, doe mee aan een loopwedstrijd of bezoek een lokale organisatie.

Meet and greet

De tweejaarlijkse inleefreis van de Oostendse werkgroep naar Gambia is voor leerkracht en leerling een hoogtepunt in de samenwerking tussen beide partnerscholen. Daar volgen leerlingen niet alleen lessen mee en draaien ze mee in het schoolgebeuren, maar is ook veel aandacht voor de brede school.

Zo bezoeken ze leeftijdsgenoten bij hen thuis, gaan ze op excursies en nemen ze deel aan sportwedstrijden. De uitwisseling is tegelijkertijd de ideale gelegenheid om samen te brainstormen over toekomstige projecten en af te toetsen waar ruimte is voor verbetering binnen de scholenband.

Wat is een scholenband?

Duurzame samenwerking

Een scholenband is een gelijkwaardige, wederkerige samenwerking tussen een Vlaamse school en een school in het Zuiden, met als ambitie duurzaam te evolueren en samen te werken rond een aantal educatieve doelstellingen.

Meer informatie

Hoe begin je eraan?

De verschillende ketens van de ketting

Met je scholenband tot een succesvolle, gelijkwaardige samenwerking komen is niet evident. Ontdek hier enkele tips om tot een duurzame samenwerking te komen.

Meer informatie