Zambia

Wat doet VVOB?

VVOB streeft naar een duurzame wereld die gebaseerd is op gelijke kansen dankzij kwaliteitsvol onderwijs. We bereiken dit door technische assistentie te bieden en door bruggen te bouwen tussen onderwijsorganisaties in ontwikkelingslanden, Vlaanderen en Europa. Uitwisseling van ervaringen, ontwikkeling van onderwijsexpertise en bewustmaking rond het belang van onderwijs voor ontwikkeling voeden deze relaties.

Onderwijs is een heel breed domein. Om een grote impact te hebben die bovendien duurzaam is, focust VVOB haar werk op de professionele ontwikkeling van leerkrachten en effectief schoolleiderschap in vier onderwijssectoren via de capaciteitsontwikkeling van lokale onderwijsactoren.

Waar we werken

Momenteel hebben we partnerschappen met onderwijsactoren op lange termijn in Cambodja, DR Congo, Ecuador, Rwanda, Suriname, Uganda, Vietnam, Zambia, Zuid-Afrika en Vlaanderen

VVOB stemt haar activiteiten altijd af op de onderwijsnoden en -strategieën van de partnerlanden. We formuleren die activiteiten samen met de relevante onderwijsinstellingen, en voeren ze ook in tandem uit. Die lokale verankering verklaart onze thematische focus en verzekert bovendien duurzame resultaten.

Meer weten over VVOB? Bezoek onze website.

Vier subsectoren

  • Leerkrachten en schoolleiders in het kleuteronderwijs (en in de overgang naar het lager onderwijs) verzekeren een gelijke start voor alle leerlingen zodat ze zich ten volle kunnen ontplooien tijdens hun verdere studieloopbaan.
  • Leerkrachten en schoolleiders in het lager onderwijs gebruiken gepaste pedagogische en didactische methodieken om de taal-, reken- en levensvaardigheden van alle leerlingen te verbeteren.
  • Leerkrachten en schoolleiders in het algemeen secundair onderwijs (en de overgang daar naartoe) zorgen ervoor dat alle leerlingen de nodige vaardigheden voor de 21ste eeuw verwerven.
  • Leerkrachten en schoolleiders in het secundair technisch en beroepsonderwijs bereiden alle leerlingen voor op de noden van de samenleving en waardig werk.

Wat is een scholenband?

Duurzame samenwerking

Een scholenband is een gelijkwaardige, wederkerige samenwerking tussen een Vlaamse school en een school in het Zuiden, met als ambitie duurzaam te evolueren en samen te werken rond een aantal educatieve doelstellingen.

Meer informatie

Hoe begin je eraan?

De verschillende ketens van de ketting

Met je scholenband tot een succesvolle, gelijkwaardige samenwerking komen is niet evident. Ontdek hier enkele tips om tot een duurzame samenwerking te komen.

Meer informatie