Zambia

Wat doet VVOB?

VVOB – education for development werkt al 40 jaar aan de duurzame verbetering van de kwaliteit van onderwijs wereldwijd. VVOB bouwt aan een rechtvaardige wereld waarin overheden in staat zijn om het fundamentele recht op kwaliteitsvol onderwijs te garanderen en te realiseren, en dit voor elke lerende, zonder enige vorm van discriminatie.

Onderwijs is een heel breed domein. Om een grote impact te hebben die bovendien duurzaam is, focust VVOB haar werk op de professionele ontwikkeling van leerkrachten en effectief schoolleiderschap in vier onderwijssectoren via de capaciteitsontwikkeling van onderwijsactoren.

Waar we werken

Momenteel hebben we partnerschappen met onderwijsactoren op lange termijn in België, Cambodja, Ecuador, Rwanda, Uganda, Vietnam, Zambia en Zuid-Afrika.

VVOB behaalt duurzame resultaten door:

  • haar activiteiten af te stemmen op het nationale onderwijsbeleid;
  • onderwijsexpertise van de publieke instellingen op te bouwen met knowhow van, en via uitwisseling met een netwerk van Vlaamse en internationale partners;
  • samenwerking te stimuleren tussen onderwijsinstituten over grenzen heen en tussen de privésector en de onderwijssector.

Meer weten over VVOB? Bezoek onze website.

Vier subsectoren

  • Leerkrachten en schoolleiders in het kleuteronderwijs (en in de overgang naar het lager onderwijs) verzekeren een gelijke start voor alle leerlingen zodat ze zich ten volle kunnen ontplooien tijdens hun verdere studieloopbaan.
  • Leerkrachten en schoolleiders in het lager onderwijs gebruiken gepaste pedagogische en didactische methodieken om de taal-, reken- en levensvaardigheden van alle leerlingen te verbeteren.
  • Leerkrachten en schoolleiders in het algemeen secundair onderwijs (en de overgang daar naartoe) zorgen ervoor dat alle leerlingen de nodige vaardigheden voor de 21ste eeuw verwerven.
  • Leerkrachten en schoolleiders in het secundair technisch en beroepsonderwijs bereiden alle leerlingen voor op de noden van de samenleving en waardig werk.