Wat is S-Cool-Links?

Het S-Cool-Links platform is een leuke, interactieve online tool waar leerkrachten secundair de gelegenheid krijgen om:

  1. Wetenschappelijk correcte informatie over klimaatverandering te verkrijgen
  2. Gedocumenteerde voorbeelden van klimaatlessen van doorheen het curriculum te bekijken
  3. Kennis over klimaatverandering en klimaatonderwijs te delen met en te leren van leerkrachten in andere landen via een wereldwijd netwerk
  4. Klimaatprojecten binnen de school in te zetten als waardevolle instrumenten voor klimaatonderwijs.

Door leerkrachten in verschillende landen bij elkaar te brengen en hen te inspireren om hun eigen kennis over klimaat(verandering) te verrijken en hierover te onderwijzen, kunnen we de deze en toekomstige generaties leerlingen versterken om de klimaatcrisis het hoofd te bieden.

S-Cool-Links is gebouwd op 4 pijlers:

S-Cool-Links 4 pijlers