VVOB vzw besteedt veel aandacht en zorg aan haar website en streeft ernaar dat alle informatie zo volledig, juist, begrijpelijk, nauwkeurig en actueel mogelijk is. Ondanks alle voortdurend geleverde inspanningen kan VVOB vzw niet garanderen dat de ter beschikking gestelde informatie actueel, correct en volledig is. VVOB vzw behoudt zich het recht om, zonder voorafgaande verwittiging, op gelijk welk tijdstip informatie toe te voegen, te wijzigen of te verwijderen. Wanneer VVOB vzw verwittigd wordt van fouten of onvolledigheid van gegevens, dan zal zij na melding hiervan aan de webmaster overgaan tot verbetering of aanvulling.

VVOB vzw kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat uit het gebruik van de website.

Deze site bevat ook links naar andere websites. VVOB vzw kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de huidige of toekomstige inhoud van deze sites, noch voor de inhoud van externe sites die een link maken naar de site van VVOB vzw.

De Vlaamse en Belgische overheid kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor de inhoud van deze website.

¿Qué es una hermandad escolar?

COOPERACIÓN SOSTENIBLE

Una hermandad escolar es una asociación equitativa entre dos escuelas, construida en torno a una serie de objetivos educativos, con la ambición de evolucionar de forma sostenible.

Más información

¿Cómo empezar?

Los distintos pasos del proceso

Lograr una colaboración exitosa e igualitaria con la hermandad escolar no es fácil. Descubra aquí algunos consejos para llegar a una cooperación sostenible.

Más información