Waarom S-Cool-Links?

De klimaatcrisis wordt wereldwijd beschouwd als een van de grootste uitdagingen van deze tijd. Het beïnvloedt onze omgeving, ons sociaal weefsel en hervormt onze opvattingen over hoe wij moeten leven. Terwijl miljoenen jongeren in alle uithoeken van de wereld de straten vullen om klimaatactie- en rechtvaardigheid af te dwingen, staan leerkrachten hen in de klas bij in de strijd tegen de klimaatcrisis. De wereld verandert en jongeren eisen onderwijs dat relevant is om een goede toekomst na te streven. Jongeren willen meer weten over hoe de wereld aan het veranderen is en welke stappen de brede gemeenschap zou moeten nemen om een duurzame toekomst te garanderen. Het is de hoogste tijd om de strijd tegen klimaatverandering te introduceren in elke klas!

Het vermogen van het onderwijs om mensen te inspireren, verbinden en versterken, alsook te informeren over de klimaatcrisis met haar oorzaken en gevolgen, zijn duidelijk erkend in internationale klimaatverdragen. Maar deze erkenning moet worden vertaald naar actie: we moeten ervoor zorgen dat klimaateducatie geïntegreerd wordt in het formeel onderwijs, het lesmateriaal en in lerarenopleidingen.

Ondanks enige vooruitgang in klimaateducatie blijven tal van uitdagingen bestaan. Klimaateducatie is relatief nieuw in veel landen, met als gevolg een algemeen gebrek aan klimaatbewustzijn. Er is nood aan meer technische, financiële en personele middelen om klimaatonderwijs op te schalen op regionaal, nationaal en lokaal niveau. UNESCO publiceerde deze richtlijnen voor het bevorderen van klimaatgeletterdheid. Klimaateducatie zou binnen alle aspecten en niveaus van onderwijssystemen geïntegreerd moeten worden; dit vereist coördinatie, ondersteuning en de juiste middelen.

Klimaatverandering kan voor leerkrachten een uitdagend thema zijn om te moeten bespreken met leerlingen. Onderwijs over klimaatverandering is gestoeld op de wetenschap, maar het gaat ook over gedrag en handelingen. Het gaat over het milieu en de economie, maar ook over gelijkwaardigheid en sociale structuren. Het stimuleert een toekomstgericht burgerschap dat ecologisch en sociaal verantwoord is op een wereldwijde schaal. Leerkrachten zijn trekkers voor verandering en kunnen aan de frontlinie staan in de strijd tegen klimaatverandering, maar zullen de middelen hiervoor nodig hebben. VVOB faciliteert daarom S-Cool-Links: een netwerk van leerkrachten over de hele wereld die ondersteund worden om via hun onderwijs een antwoord te bieden aan de klimaatcrisis.

Photo credit: NY Times