Met zestien waren ze, de enthousiastelingen die mee aanschoven aan één van de conversatietafels tijdens het vormings- en ontmoetingsmoment van Scholenbanden. In de voormiddag was inspiratie troef voor de deelnemers die onderling ervaringen en tips uitwisselden rond hun scholenband. Na de middag deden de vrienden van eNSPIRED de genderuitdagingen in het onderwijs in Cambodja en Rwanda uit de doeken en zochten ze samen naar antwoorden op genderuitdagingen wereldwijd. 

Blikverruimende inspiratie

Op maandag 18 maart vormde GC De Pianofabriek het decor van een interactief uitwisselingsmoment waar leraren en schoolleiders zich lieten inspireren rond hun scholenband. Samen met collega’s wisselden ze tips uit rond de uitwerking van een scholenband en gingen ze op zoek naar antwoorden op enkele praktische vragen rond de samenwerking met hun partnerschool. Onderwerpen als een bezoek organiseren naar je partnerschool, de meest efficiënte communicatiekanalen, fondsenwerving voor je scholenband of het actieplan, passeerden stuk voor stuk de revue. Een geslaagde oefening, zo blijkt uit de reactie van een deelneemster: “Het is inspirerend om met iedereen samen te komen. Het opent je blik en geeft je nieuwe inzichten in hoe je een scholenband kan uitbouwen of bepaalde activiteiten beter vorm kan geven.”

"De denkoefening opende mijn ogen over hoe gemakkelijk je zelf in stereotypen hervalt!"

Denkoefening over de grenzen heen

Na de pizzalunch maakten onze deelnemers kennis met de vrienden van eNSPIRED uit Cambodja en Rwanda. Zij waren op visite in België naar aanleiding van de internationale leerweek en trakteerden ons op een unieke blik op de onderwijsrealiteit en genderuitdagingen in hun land. Na deze inleiding schoven ze mee aan één van de conversatietafels, waar gender de rode draad vormde. Praktijkvoorbeelden illustreerden hoe vooroordelen rond gender ook in Vlaanderen nog te vaak ongewild een weg vinden naar het klaslokaal. “Deze denkoefening over de grenzen heen opende mijn ogen en deed me inzien hoe ik onbewust zelf in stereotypen herval wanneer ik voor de klas sta”, reflecteert een leerkracht na afloop. “Zo zal ik in de toekomst twee keer nadenken voor ik de vraag stel welke sterke jongens me kunnen helpen een bank te verplaatsen!”

"In eigen boezem durven kijken is de eerste stap naar een een genderresponsieve school!"

Samen oog voor gender

Na de conversatietafels zochten we samen naar manieren om via de scholenband te bouwen aan een genderresponsief schoolklimaat. Eén van de activiteiten die hiervoor bedacht werd, was de volgende: Kijk in eigen boezem. Maak samen met je collega's een lijst met gendervalkuilen waar jullie soms invallen. Uitspraken als 'stoere jongens' en 'lieve meisjes', bijvoorbeeld, bevestigen genderstereotypes, terwijl meisjes even goed stoer en jongens lief kunnen zijn. Of misschien zijn dokters in verhaaltjes altijd mannen, en stel je dit zelf nooit in vraag? Vraag je partnerschool om dezelfde oefening te doen en ontdek zo welke vooroordelen rond gender er leven in elkaars samenleving. Op die manier werk je aan een school waar alle leerlingen zich goed voelen!