Sinds de coronapandemie hebben zich binnen het Scholenbanden-programma een aantal uitdagingen en kansen gepresenteerd. Deze zetten ons ertoe aan om het programma te evalueren en enkele ingrijpende strategische beslissingen te nemen. Een belangrijke factor hierbij is dat wij sinds de start van 2022 minder fondsen ter beschikking hebben. De doorslaggevende factor is echter van inhoudelijke aard: op 1 januari 2023 start een transformatieperiode waarin we de focus geleidelijk verleggen van een brede wereldburgschapsfocus via Scholenbanden naar een focus op klimaatonderwijs via het S-Cool-Links platform

Waarom?

Klimaatverandering kan voor leerkrachten een uitdagend thema zijn om te bespreken met leerlingen. Onderwijs over klimaatverandering is gestoeld op de wetenschap, maar het gaat ook over gedrag en handelingen. Het gaat over het milieu en de economie, maar ook over gelijkwaardigheid en sociale structuren. Het stimuleert een toekomstgericht burgerschap dat ecologisch en sociaal verantwoord is op een wereldwijde schaal. Leerkrachten zijn trekkers voor verandering en kunnen aan de frontlinie staan in de strijd tegen klimaatverandering, maar zullen de middelen hiervoor nodig hebben. Uit een wereldwijde bevraging door UNESCO en Education International onder 60.000 leerkrachten is gebleken dat 70% van de leerkrachten het belang van klimaatonderwijs onderkent, maar ongeveer 35% van de leerkrachten zich hierin onvoldoende ondersteund voelt. Daarnaast ondervindt bijna de helft van de bevraagden verschillende barrières om het thema klimaat in de klas aan te kaarten, zoals gebrek aan relevante tools, gebrek aan relevante professionele ontwikkeling en gebrek aan prioriteit binnen de onderwijsgemeenschap. Het onderzoeksrapport doet de urgente aanbeveling om onder andere kwalitatieve professionele ontwikkeling en capaciteitsversterking op dit vlak te voorzien. VVOB faciliteert daarom S-Cool-Links: een netwerk van leerkrachten over de hele wereld die ondersteund worden om via hun onderwijs een antwoord te bieden aan de klimaatcrisis.

Nieuwsgierig? Ontdek alles over het S-Cool-Links platform en meld je aan!