Als programma van VVOB vzw hecht Scholenbanden veel belang aan de eerbiediging van jouw persoonlijke levenssfeer. Hoewel de meeste informatie op of via de website beschikbaar is zonder dat persoonsgegevens moeten worden verstrekt, is het mogelijk dat de gebruiker om persoonlijke informatie wordt gevraagd. In dat geval worden de gegevens behandeld in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Dat betekent dat VVOB:

 • Je persoonsgegevens alleen verwerkt voor de doelen waarvoor je toestemming gaf, of waarvoor VVOB een andere rechtsgrond heeft (bijvoorbeeld een wettelijke opdracht of een taak van algemeen belang)
 • Vraagt om je uitdrukkelijke toestemming als we die nodig hebben om je gegevens te gebruiken
 • Geen persoonsgegevens doorgeeft aan andere partijen, tenzij dat nodig is om het doel te bereiken waarvoor je ze ons gaf.

Persoonsgegevens die kunnen worden verwerkt

VVOB vzw kan persoonsgegevens over jou verwerken, doordat je gebruik maakt van de diensten van VVOB vzw en/of omdat je deze zelf op de website aan VVOB vzw verstrekt:

 • Nieuwsbrieven, aankondigingen en publicaties versturen
 • Het invullen van inschrijvings- en evaluatieformulieren
 • Een vraag beantwoorden via het contactformulier, telefoon of e-mail

VVOB vzw kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

 • Persoonlijke identiteitsgegevens: naam, voornaam, adres, telefoonnummer, e-mail
 • Beeldmateriaal van geïnterviewden
 • IP-adres

VVOB gebruikt de verzamelde gegevens alleen voor de doeleinden waarvoor we toestemming hebben.

Cookies

Via cookies houdt de website van VVOB informatie bij over bezoekers. Dat doen we om betrouwbare statistieken te kunnen opmaken, en om het functioneren van de website te verbeteren.

In kaart brengen websitebezoek

Op de websites van VVOB worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van je computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die je browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. VVOB vzw gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

Persoonsgegevens bezorgen aan derden

VVOB vzw verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

We maken ook gebruik van een derde partij voor:

 • webhosting
 • het verzorgen van IT-infrastructuur
 • het bouwen, beheren en onderhouden van onze website
 • het versturen van nieuwsbrieven en aankondigingen (Mailchimp)
 • de analyse van geanonimiseerde en geaggregeerde gebruikersgegevens voor optimalisatie van de website (Google Analytics)

VVOB geeft nooit persoonsgegevens door aan partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met die partijen maakt VVOB de nodige afspraken om de beveiliging van jouw persoonsgegevens te waarborgen.

Google Analytics

VVOB vzw maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken en hoe effectief de Adwords-advertenties van VVOB vzw bij Google zoekresultaatpagina’s zijn. De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van je computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie. U treft hier ook het privacybeleid van Google Analytics aan.

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de website aan VVOB vzw te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden.

Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. VVOB vzw heeft hier geen invloed op.
VVOB vzw heeft Google geen toestemming gegeven om via VVOB vzw verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

Bewaartermijn

VVOB bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor we ze kregen, maar wel zo lang volgens de wet is vereist. Dat betekent dat VVOB persoonsgegevens verwijdert maximaal 3 jaar na het laatste gebruik, behalve voor HR-doeleinden.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je  persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te laten verwijderen. Je kan een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen via het contactformulier of via:

VVOB - Scholenbanden
Julien Dillensplein 1 bus 2A
1060 Brussel

Klachten

Als je een klacht hebt over de verwerking van je persoonsgegevens, dan vraagt VVOB je om daarover direct contact met ons op te nemen via info@vvob.be. Je hebt altijd het recht een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit (de vroegere Privacycommissie), de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.