Een school is geen eiland in haar buurt of gemeente. Een scholenband mag dus ook tot ver buiten de grenzen van de schoolmuur reiken. Ze raakt alle directe en indirecte betrokkenen van een school en sensibiliseert ook de ouders en de omgeving van de leerkrachten en leerlingen.

Het draagvlak verbreden

Op je eentje kan je geen duurzame scholenband opbouwen. Betrek je collega’s en de directie om je intern draagvlak te verbreden. Natuurlijk hoeft niet iedereen actief betrokken te zijn bij je scholenband, maar probeer je collega's wel minstens passief mee te krijgen zodat ze bereid zijn af en toe een handje toe te steken. Tijdens de kennismakingsfase werk je best op kleine schaal met een beperkt aantal leerkrachten, tot je het ritme en draagvlak van je partnerschool kent. 

Alle hens aan dek

Probeer ook ICT-verantwoordelijken, het secretariaat, de zorgleraren, de directie en eventueel iemand van de onderhoudsploeg actief te betrekken bij je scholenband. Zij kunnen administratieve taken uitvoeren en logistieke ondersteuning bieden. Ook het enthousiasme van je leerlingen bepaalt het succes van je scholenband. Betrek je bestaande leerlingenraad en/of start een werkgroepje en laat hen zelf de thema’s aanbrengen waarover ze willen uitwisselen. 

De brede school

Een scholenband is pas echt een succes wanneer leerlingen en leerkrachten hun ervaringen ook thuis delen. Organiseer een themaweek en vergroot de betrokkenheid van de ouders en omgeving. Wie weet kunnen zij je mee op weg helpen naar een duurzame samenwerking. Een ouder die de taal van de partnerschool spreekt, organisaties in de buurt van je school met projecten in het partnerland of een stedenband kunnen je scholenband ondersteuning bieden.

Enkele nuttige tips

  • Vergeet niet te communiceren over de scholenband en zet hem in de kijker.
  • Organiseer een miniconferentie op school rond een gezamenlijk thema.
  • Deel je kennis over je partnerland en je partnerschool en laat je inspireren.

  • Verbeter het imago van je school en toon dat je school dynamisch, open en vooruitstrevend is.
  • Licht toe hoe de scholenband aansluit bij bepaalde eindtermen.
  • Dring je scholenband vooral niet op en laat collega’s en ouders hun betrokkenheid zelf bepalen.

Wat is een scholenband?

Duurzame samenwerking

Een scholenband is een gelijkwaardige, wederkerige samenwerking tussen een Vlaamse school en een school in Zuid-Amerika, Afrika of Azië, met als ambitie duurzaam te evolueren en samen te werken rond een aantal educatieve doelstellingen.

Meer informatie

Hoe begin je eraan?

De verschillende ketens van de ketting

Met je scholenband tot een succesvolle, gelijkwaardige samenwerking komen is niet evident. Ontdek hier enkele tips om tot een duurzame samenwerking te komen.

Meer informatie