Een scholenband is in de eerste plaats een educatief instrument dat lesopdrachten boeiend maakt. Het is een extraatje op de schoolkalender dat weliswaar wat tijd vraagt, maar tegelijkertijd de kalender en het jaarprogramma kan ondersteunen. De activiteiten die je normaal alleen zou organiseren, doe je nu samen met je partnerschool.

Lesdoelen bereiken

Bereik je lesdoelen door de activiteiten van je scholenband in te bedden in de gewone klaspraktijken. Op die manier is de uitwisseling van materiaal geen doel op zich, maar een middel om zowel de scholenband als de eigen klaspraktijken vorm te geven. Zo beperk je teleurstellingen en ergernissen wanneer de uitwisseling met je partnerschool stroever verloopt dan verwacht en zal deze kink in de kabel minder aanvoelen als ‘verloren tijd’.

Activiteiten evolueren

Wanneer je scholenband evolueert met de tijd, evolueren je activiteiten mee. Bij de start van je samenwerking is het essentieel dat je je partnerschool, haar cultuur en gewoonten leert kennen. Wanneer je scholenband uit de startblokken is, kan je je activiteiten meer opentrekken. Gebruik je scholenband om leerdoelstelling te behalen en besteed extra aandacht aan diversiteit, gelijke onderwijskansen en duurzame ontwikkeling.

Inbedding in de schoolcultuur

Dankzij een goede voorbereiding en basis, zal je scholenband na enige tijd ingebed zijn in de klas- en schoolwerking en een essentieel onderdeel zijn van het lesprogramma en het schoolleven. Pas wanneer de samenwerking is doorgedrongen in je schoolcultuur, is de impact van je activiteiten het grootst. Ook de uitwerking vergemakkelijkt dankzij de raakvlakken met andere thema’s of projecten van de school.

Enkele nuttige tips

  • Maak een duidelijk link met het pedagogisch project van de school. Dit helpt de betrokkenheid van andere leraren te vergroten.
  • Schrijf doelen neer in een gedeelde visie. De scholenband wordt concreet en helpt leraren de raakvlakken met hun lessen te vinden.
  • Maak van de scholenband een vast agendapunt op de personeelsvergadering. Op die manier blijft de scholenband het hele jaar door een aandachtspunt. 

  • Ontwikkel een draaiboek zodat je kan verder bouwen op ervaringen en kan groeien. Het ondervangt ook eventuele personeelswissels. 
  • Leg linken met andere werkgroepen in de school en bouw bruggen naar thema’s zoals milieu, ICT en pesten.