Wat is een wereldburger

Een actieve wereldburger verwerft niet alleen kennis, maar doorbreekt stereotypen en koestert diversiteit. Daarenboven is hij solidair, bereid om te communiceren en beheerst hij interculturele vaardigheden zoals veerkracht en flexibiliteit. Als kritisch denker is hij taalvaardig, heeft hij respect voor anderen, doet hij aan zelfreflectie en engageert hij zich ten opzichte van de medemens en de toekomst. Maar een wereldburger herkent bovenal verbondenheid in verscheidenheid, participeert op mondiaal en lokaal niveau en plaatst gebeurtenissen in een mondiaal perspectief.

development

Nieuwe manieren van samenwerken

De Vlaamse onderwijssector springt mee op de trein van de internationalisering. Zo zie je naast het succes van Europese uitwisselingsprogramma’s zoals Erasmus+ en e-twinning, een toenemende aantal stageplaatsen in Azië, Afrika en Zuid-Amerika. Steeds vaker wordt expertise uit landen uit Azië, Afrika en Zuid-Amerika naar het hier gehaald om een antwoord te bieden op internationale (onderwijs)uitdagingen. Dankzij een scholenband wissel je ervaringen uit over de grenzen heen en draag je bij tot de professionele vorming van leerkrachten binnen een internationaal lerend netwerk.

Samen bruggen bouwen

Een scholenband helpt je school contact te leggen met een school in Azië, Afrika of Zuid-Amerika en bouwt een steeds evoluerende brug tussen twee (onderwijs)werelden. Je school werkt zo binnen een origineel kader aan verschillende (vakgebonden) eindtermen en ontwikkelingsdoelen. Een scholenband verdiept niet alleen de internationale kennis, maar creëert ook verbondenheid door persoonlijk contact. Daarenboven leren je leerlingen diversiteit waarderen in hun eigen omgeving en respectvol omgaan met elkaars gelijkenissen en verschillen.