Elke school is uniek. Het is dan ook niet verwonderlijk dat er niet één pasklare wonderformule bestaat voor een geslaagde scholenband. Toch is een scholenband voor elke school een haalbare kaart, als je rekening houdt met de startcondities van je eigen school en je partnerschool.

Maatwerk

Het is erg belangrijk om een realistisch beeld te vormen van de beginsituatie van je school en je partnerschool. Maak hiertoe allebei een schoolprofiel op met de bestaande acties en initiatieven binnen jouw school. Koppel de activiteiten die je binnen je scholenband ontwikkelt steeds terug aan dit schoolprofiel en kom samen tot een duurzaam partnerschap, ongeacht de financiële en materiële draagkracht van je school. 

Engagement en creativiteit

Een scholenband vraagt een zeker engagement van het bestaande lerarenteam, dat zelf beslist hoe intensief het partnerschap wordt uitgewerkt. Je scholenband kwaliteitsvol uitbouwen vergt creativiteit en gedrevenheid, maar extra personeel heb je er niet voor nodig. Je begint best klein en start met een selecte groep geïnteresseerde leerkrachten. Wanneer er ruimte is voor een grotere betrokkenheid kan je anderen mobiliseren. Zo kunnen je activiteiten en hun invulling perfect aansluiten bij bestaande initiatieven of vakoverschrijdende projecten.

Financiële middelen

Beperk je kosten met eenvoudige acties zoals briefuitwisselingen, e-mails of een gemeenschappelijke blog. Toch kunnen zelfs deze minimale kosten een belemmering zijn voor je partnerschool. Maak daarom een eerlijke kostenraming wanneer je activiteiten plant en ga op zoek naar alternatieve verzendmethoden, zoals iemand die naar de regio van je partnerschool reist, om de kosten te drukken. Doe aan fondsenwerving om de kosten van je partnerschool te financieren bij acties met een hoger budget, of vraag de gemeente of provincie om een financieel duwtje in de rug.