Zambia

Wat doet VVOB?

VVOB – education for development werkt al meer dan 40 jaar aan de duurzame verbetering van de kwaliteit van onderwijs wereldwijd. VVOB bouwt aan een rechtvaardige wereld waarin overheden in staat zijn om het fundamentele recht op kwaliteitsvol onderwijs te garanderen en te realiseren, en dit voor elke lerende, zonder enige vorm van discriminatie.

Onderwijs is een heel breed domein. Om een grote impact te hebben die bovendien duurzaam is, focust VVOB haar werk op de professionele ontwikkeling van leerkrachten en effectief schoolleiderschap in vier onderwijssectoren via de capaciteitsontwikkeling van onderwijsactoren.

Waar we werken

Momenteel heeft VVOB partnerschappen met onderwijsactoren op lange termijn in België, Cambodja, Ecuador, Kenia, Rwanda, Uganda, Vietnam, Zambia en Zuid-Afrika. Naast de vele projecten in partnerlanden in Afrika, Azië en Zuid-Amerika werkt VVOB ook aan de kwaliteit van het onderwijs in België via verschillende programma's, waarvan Scholenbanden en S-Cool-Links er twee zijn. 

Meer info over de verschillende programma's van VVOB vind je via deze link.

VVOB behaalt duurzame resultaten door:

  • haar activiteiten af te stemmen op het nationale onderwijsbeleid;
  • onderwijsexpertise van de publieke instellingen op te bouwen met knowhow van, en via uitwisseling met een netwerk van Vlaamse en internationale partners;
  • samenwerking te stimuleren tussen onderwijsinstituten over grenzen heen en tussen de privésector en de onderwijssector.

Meer weten over VVOB? Bezoek onze website.