Communicatie is meer dan elkaar verstaan. Niet alleen de taal waarin je met elkaar communiceert wisselt van land tot land, maar elk land heeft ook een eigen communicatiecultuur die soms sterk verschilt van Vlaanderen. Het is  dan ook belangrijk dat je deze informatie-uitwisseling goed opvolgt.

Elkaar letterlijk verstaan

De kans is natuurlijk klein dat je collega’s uit je partnerschool Nederlands spreken. Zoek daarom een gemeenschappelijke voertaal voor jullie scholenband en zorg ervoor dat minstens één persoon deze taal machtig is in je werkgroep. Voor Engels of Frans is dit doorgaans geen probleem en kan je indien nodig zelfs bij de vakleerkrachten aankloppen, maar voor Spaans is dit in Vlaanderen vaak minder evident. Toch is deze taalbarrière niet onoverkomelijk. Schakel ouders in om briefjes te vertalen, contacteer taalopleidingen en laat hun leerlingen vertalingen maken of test online beschikbare vertaalsoftware. Daarenboven is een scholenband de gelegenheid bij uitstek voor jou en je collega’s om een nieuwe taal bij te leren, die je meteen in de praktijk kan oefenen met je partnerschool.

Het juiste communicatiemiddel

In Vlaanderen leeft een echte e-mailcultuur en zijn computers en internet niet meer weg te denken uit de school. In het Zuiden is toegang hiertoe niet altijd even evident, waardoor contacten via e-mail stroef kunnen verlopen. Mobiel internet en telefonie daarentegen zijn in de meeste landen veel beter ingeburgerd, waardoor je collega’s in je partnerschool vaak sneller naar hun telefoon grijpen om je te contacteren dan dit via e-mail te doen. Zoek je een effectieve communicatiemethode voor je scholenband? Probeer dan verschillende communicatiemiddelen te combineren. Stuur een informatieve mail, gevolgd door een sms ter bevestiging van ontvangst. Bespreek de inhoud van je mail telefonisch en rond af met een kort verslagje via mail. 

Maak duidelijke afspraken

Maak ook voor je communicatie een concrete planning op. Zo voorkom je dat je je scholenband tijdens drukke perioden op school zou verwaarlozen. Hou je zoveel mogelijk aan de op voorhand vastgelegde contactmomenten en maak praktische afspraken over wie er wanneer communiceert. Zorg ervoor dat één persoon het overzicht bewaart van alle afspraken en to do’s, maar hou je communicatie tegelijkertijd zo breed mogelijk en betrek zoveel mogelijk collega’s. Voorkom daarenboven interpretatie. Heb je even geen tijd om uitgebreid te antwoorden op een e-mail? Geef dan snel even een seintje dat het bericht goed is ontvangen om misverstanden te voorkomen. Radiostilte betekent namelijk niet noodzakelijk afkeuring of desinteresse.