Onderwijsdoelstellingen staan centraal

Een scholenband is een handige tool om de onderwijzende kernopdracht van je school in te vullen. Het lerend aspect is namelijk fundamenteel bij een scholenband en kan op verschillende manieren worden ingevuld. Laat je leerkrachtenteam hun krachten bundelen en versterk met deze ervaringsuitwisseling je schoolmanagement en onderwijskwaliteit. Bovendien leren je leerlingen dankzij een scholenband óver en ván elkaar, en leren ze samenwerken over landsgrenzen heen.

Een partnerschool vinden

Gelijkwaardigheid

De kern van een scholenband is een gelijkwaardige samenwerking. Dit wil niet per se zeggen dat beide scholen een gelijke bijdrage moeten leveren, maar de inspanning van beide scholen moet dezelfde zijn, rekening houdend met fysieke afstand, taalbarrières en verschillen in schoolcultuur. Zo halen beide partners evenveel voordeel uit de scholenband en is er ruimte voor open communicatie en respect. Ga conflicten en problemen dus niet uit de weg, maar maak ze bespreekbaar en pak ze samen met je partnerschool aan.

Duurzaamheid

Duurzaamheid heeft meerdere betekenissen. Om een scholenband uit te bouwen heb je tijd nodig om contacten te leggen, praktische obstakels uit de weg te ruimen en verwachtingen op elkaar af te stemmen. Streef samen naar een zekere mate van onafhankelijkheid van anderen (personen, instanties, organisaties...) die de scholenband inhoudelijk en financieel ondersteunen. Besteed binnen de activiteiten van je scholenband aandacht aan de ecologische, economische en sociale belangen van de huidige generaties wereldwijd, zonder dat dit ten koste gaat van de toekomstige generaties. 

Wat is een scholenband?

Duurzame samenwerking

Een scholenband is een gelijkwaardige, wederkerige samenwerking tussen een Vlaamse school en een school in het Zuiden, met als ambitie duurzaam te evolueren en samen te werken rond een aantal educatieve doelstellingen.

Meer informatie

Hoe begin je eraan?

De verschillende ketens van de ketting

Met je scholenband tot een succesvolle, gelijkwaardige samenwerking komen is niet evident. Ontdek hier enkele tips om tot een duurzame samenwerking te komen.

Meer informatie