Inhoudelijke ondersteuning

Wanneer twee scholen samen beslist hebben rond welke thema’s ze willen werken, kunnen ze een actieplan opstellen en indienen bij VVOB. Hierin beschrijven ze welke doelstellingen ze willen bereiken met hun scholenband, en welke activiteiten ze willen uitvoeren om deze te behalen – zowel op niveau van de leerlingen als van de leerkrachten.

Let op: voor scholenbanden vanaf niveau 2 - "scholenband met ervaring" - verwachten we dat ze de thema's 'diversiteit' en/of 'duurzaamheid' (bijvoorbeeld één van de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen of SDG's) opnemen in hun actieplan. Daarnaast zijn ze vrij om ook rond andere topics te werken.

Het scholenbandenteam van VVOB ondersteunt indien gewenst bij het opstellen van het actieplan, en geeft ook altijd feedback op de finale versie. 

Actieplannen kunnen op elk gewenst moment in het jaar worden ingediend.

Stoelendans

Financiële ondersteuning 

In een actieplan kunnen scholen ook budget aanvragen om deze activiteiten uit te voeren en om elkaar te bezoeken. Het maximumbudget dat kan worden aangevraagd is afhankelijk van de groeifase waarin de scholenband zich bevindt.

Ontvang je graag het sjabloon voor een actieplan? Stuur een mailtje naar info@scholenbanden.be.

De vier fasen van een scholenband

  1.    Opstartende scholenband,  
  2.     Scholenband met ervaring,  
  3.     Gevorderde scholenband  
  4.     Duurzame scholenband 

Opstartende scholenbanden en scholenbanden met ervaring kunnen maximaal €4.000 aanvragen. Een gevorderde scholenband kan maximaal €3.000 aanvragen, een duurzame scholenband max. €2.000. 

Zijn jij en je partnerschool klaar voor het scholenbandavontuur?

Meld je dan hier aan

Gegevens Vlaamse School
Type school
Gegevens contactpersoon Vlaamse school

Wat is een scholenband?

Duurzame samenwerking

Een scholenband is een gelijkwaardige, wederkerige samenwerking tussen een Vlaamse school en een school in Zuid-Amerika, Afrika of Azië, met als ambitie duurzaam te evolueren en samen te werken rond een aantal educatieve doelstellingen.

Meer informatie

Hoe begin je eraan?

De verschillende ketens van de ketting

Met je scholenband tot een succesvolle, gelijkwaardige samenwerking komen is niet evident. Ontdek hier enkele tips om tot een duurzame samenwerking te komen.

Meer informatie