De schoolpoorten mogen eindelijk weer openen, maar COVID-19 is helaas nog niet verdwenen. Hoe hou je je scholenband levendig op je eigen school nu er niet meer gereisd kan worden en alles via de digitale weg verloopt?

We geven hieronder enkele tips om je scholenband te verwerken in je (online) lessen. Op deze manier breng je een internationaal perspectief in je lessen en zorg je voor de ontwikkeling van wereldburgerschapscompetenties en interculturele vaardigheden bij je leerlingen. En dat is perfect mogelijk via de digitale weg! 

KIJK-TIP

Vraag je leerlingen om een filmpje te bekijken uit de partnerschool. Dat kan een filmpje zijn dat zelfgemaakt is tijdens het bezoek aan de partnerschool of een filmpje dat de collega’s uit de partnerschool hebben doorgestuurd.

Heb je een opstartende scholenband en dus nog geen zelfgemaakte filmpjes? Zoek dan op het internet leuke filmpjes over je partnerland, zodat je leerlingen het land en de partnerschool kunnen leren kennen.

Hier wat inspiratie per vak:

  • Aardrijkskunde: klimaat(opwarming) / bodemgebruik / gewassen / …
  • Godsdienst of Zedenleer: beleving van godsdienst / spiritualiteit / tradities / ...
  • Muzische vorming: zang / dans / instrumenten / ...
  • Geschiedenis: politiek / cultuur / historische gebeurtenissen / ...

Wanneer je je leerlingen een filmpje laat bekijken kan je hen vragen om dit onderwerp uit het partnerland te vergelijken met hun eigen land, en na te denken over wat we kunnen leren van elkaar.

DOE-TIP

Vraag een collega uit de partnerschool om een taak te bedenken voor jouw leerlingen. Zo vroeg SBSO Helix uit Lommel haar collega’s van Eluwa Special School in Namibië om enkele videootjes door te sturen en hier een opdracht bij te verzinnen. Klik hier en bekijk een van de filmpjes via onze Facebookpagina. 

Laat je leerlingen een presentatie, fotocollage of tekening maken over een onderwerp waar jullie samen rond werken, over hoe zij de lockdown beleven / beleefden of over wat er in het nieuws komt in België over COVID-19. Stuur deze nadien door naar je partnerschool. Misschien kunnen de leerlingen van je partnerschool deze opdracht ook maken, zodat je de resultaten kan uitwisselen? 

LEES-TIP

Zoek een artikel over het partnerland dat te maken heeft met een thema dat aansluit bij jouw vak en laat je leerlingen enkele vragen beantwoorden over de inhoud. Thema-inspiratie vind je bij de KIJK-TIP.

SCHRIJF-TIP

Vraag je leerlingen om een opstel te schrijven over een onderwerp waar jullie samen rond werken of hoe zij de lockdown beleven / beleefden. Of laat ze voor het vak Engels of Frans een brief schrijven aan de leerlingen van de partnerschool. Deze kan je dan doorsturen via WhatsApp of via e-mail of eventueel later via de post.

Onder leerkrachten 

Wissel ook je ideeën en ervaringen uit met je collega-leerkrachten van je partnerschool, via bijvoorbeeld e-mail of WhatsApp. Wie weet geven zij je wel nieuwe inzichten over hoe je je leerlingen betrokken houdt in deze bijzondere tijden?

Hoe hou jij je scholenband levendig op je eigen school? Of heb je nog een tip die hier niet tussen staat? Laat het ons weten via info@scholenbanden.be.

(Foto: https://www.flickr.com/people/gpforeducation/)