Het Scholenbanden-programma is gebaseerd op gelijkwaardige partnerschappen tussen scholen in Vlaanderen enerzijds, en scholen in het Globale Zuiden anderzijds. Gelijkwaardigheid is een nobel streven, maar binnen dergelijke partnerschappen liggen de gevolgen van ongelijke machtsverhoudingen op de loer. Hoe kunnen we deze herkennen? Wat kunnen wij doen om ons er bewust van te blijven en op welke manier kunnen wij die te lijf gaan in onze relatie met een partner in een land met een koloniaal verleden?

Op 15 en 22 november 2023 organiseerden we een vorming voor Vlaamse Scholenbanden-leerkrachten en andere geïnteresseerden getiteld: ‘Dekolonisering van de geest, taal en praktijken.’ Christina Meert van het Universitair Centrum voor Ontwikkelingssamenwerking (UCOS) gaf de deelnemers de basiskennis mee over het thema:

  • Positionaliteit: hoe kijk jij naar de wereld en hoe kijkt de wereld naar jou?
  • Hoe komt kolonialiteit vandaag de dag nog tot uiting en waarom is het belangrijk onze praktijken te dekoloniseren? Wat merken we binnen Noord-Zuid partnerschappen?
  • Het verband tussen armoede en neo-kolonisatie.
  • Intersectionaliteit: kolonialiteit is geen geïsoleerd fenomeen, maar is verbonden met andere maatschappelijke kenmerken zoals gender, nationaliteit, etniciteit, lichamelijk en geestelijk welzijn etc. die de uiting of beleving ervan kunnen versterken.
  • Hoe kan je met eerlijke en transparante communicatie de gevolgen van ongelijke machtsverhoudingen beperken in jouw partnerschap?
  • Hoe kan je door co-creatie van een gezamenlijk project eventuele ongelijkheden beperken?
  • Welke taal gebruik je wanneer je over en met jouw partner praat?
  • Op welke manier breng je de wereld van jouw partner in beeld? Hou je rekening met de manier waarop zij gerepresenteerd willen worden?

De deelnemers konden aan de hand hiervan hun eigen partnerschapspraktijken deconstrueren en analyseren. Tijdens deze vorming creëerden we een veilige ruimte waarin iedereen in staat was zich kwetsbaar op te stellen en hun eigen praktijk in vraag te stellen.

Voor meer informatie over de inhoud van deze vorming kan je contact opnemen met Christina Meert via christina.meert@ucos.be.