Wat is een wereldburger

Een actieve wereldburger verwerft niet alleen kennis, maar doorbreekt stereotypen en koestert diversiteit. Daarenboven is hij solidair, bereid om te communiceren en beheerst hij interculturele vaardigheden zoals veerkracht en flexibiliteit. Als kritisch denker is hij taalvaardig, heeft hij respect voor anderen, doet hij aan zelfreflectie en engageert hij zich ten opzichte van de medemens en de toekomst. Maar een wereldburger herkent bovenal verbondenheid in verscheidenheid, participeert op mondiaal en lokaal niveau en plaatst gebeurtenissen in een mondiaal perspectief.

development

Nieuwe manieren van samenwerken

De Vlaamse onderwijssector springt mee op de trein van de internationalisering. Zo zie je naast het succes van Europese uitwisselingsprogramma’s zoals Erasmus+ en e-twinning, een toenemende aantal stageplaatsen in Azië, Afrika en Zuid-Amerika. Steeds vaker wordt expertise uit het Zuiden naar het Noorden gehaald om een antwoord te bieden op internationale (onderwijs)uitdagingen. Dankzij een scholenband wissel je ervaringen uit over de grenzen heen en draag je bij tot de professionele vorming van leraren binnen een lerend netwerk tussen Noord en Zuid.

Samen bruggen bouwen

Een scholenband helpt je school contact te leggen met het Zuiden en bouwt een steeds evoluerende brug tussen twee (onderwijs)werelden. Je school werkt zo binnen een origineel kader aan verschillende (vakgebonden) eindtermen en ontwikkelingsdoelen. Een scholenband verdiept niet alleen de kennis over het Zuiden, maar creëert ook verbondenheid door persoonlijk contact met het Zuiden. Daarenboven leren je leerlingen diversiteit waarderen in hun eigen omgeving en respectvol omgaan met elkaars gelijkenissen en verschillen.

Wat is een scholenband?

Duurzame samenwerking

Een scholenband is een gelijkwaardige, wederkerige samenwerking tussen een Vlaamse school en een school in het Zuiden, met als ambitie duurzaam te evolueren en samen te werken rond een aantal educatieve doelstellingen.

Meer informatie

Hoe begin je eraan?

De verschillende ketens van de ketting

Met je scholenband tot een succesvolle, gelijkwaardige samenwerking komen is niet evident. Ontdek hier enkele tips om tot een duurzame samenwerking te komen.

Meer informatie