Leer elkaars context, leefwereld en onderwijsomgeving kennen dankzij een bezoek van of aan je partnerschool en plaats eventuele valkuilen en kansen van de samenwerking in een breder perspectief. Maak een realistische planning voor het bezoek en onderschat de praktische en inhoudelijke voorbereidingen ervan niet.

Een nieuwe dynamiek

Een bezoek van of aan je partnerschool brengt een nieuwe dynamiek in je scholenband. Elkaar regelmatig ontmoeten verhoogt het persoonlijk engagement en de verbondenheid van je samenwerking en helpt uitdagingen op vlak van communicatie, afstemming, planning en reflectie uit te klaren. Onderschat de kracht niet van informele contacten. Je leert je collega’s zo op een andere manier kennen waardoor eventuele problemen plots open en los bespreekbaar worden. 

Partnerschap versterken

Plan een bezoek van of aan je partnerschool als hoogtepunt van de intensieve samenwerking. Verlies tijdens deze uitwisseling de kern van je scholenband niet uit het oog en focus voornamelijk op onderwijs en professionele ontwikkeling. Vraag je collega’s wat mee te brengen uit hun land en verwerk dit als lesmateriaal in je lessen, woon lessen bij en/of geef zelf een les in je partnerschool. Open vooral je blik op de bredere context van de school en ontdek het leven in haar omgeving.

Informele ontmoeting

Hou je programma informeel en luchtig, en plan voldoende vrijetijdsmomenten in. Een verblijf in een gastgezin is niet alleen een goede manier om kosten te drukken, maar biedt je bovendien een blik in de bredere context van je collega’s en versterkt jullie band. Maak van de gelegenheid gebruik om lokale overheden en culturele organisaties te bezoeken of deel te nemen aan een sportmanifestatie. Informele momenten verruimen namelijk je blikveld en helpen om de samenwerking vlotter te laten verlopen. 

De voorbereiding

Bepaal het programma van je bezoek in nauw overleg met je partnerschool en communiceer jullie verwachtingen duidelijk op voorhand. Stel de doelstellingen van je scholenband hierin centraal en ondersteun elkaar bij het opstellen van het programma en de praktische voorbereidingen. Betrek zoveel mogelijk leerlingen en collega’s en vergroot zo het draagvlak van je ontmoetingsmoment. Een geslaagd bezoek is vooral een leerrijke ervaring, waar beide partners van elkaar leren voor, tijdens en na de uitwisseling

Cultureel referentiekader

Tijdens je bezoek zal je niet alles wat je ziet en ervaart kunnen plaatsen binnen je eigen cultureel referentiekader. Wees je ervan bewust dat jouw manier slechts één manier van kijken is. Haal je culturele bril van je neus en kijk met een kritische blik naar je eigen leefwereld en die van je collega’s in je partnerschool. Vermijd stereotypen en veralgemeningen en gun jezelf de tijd om te aanvaarden dat anders ook goed is, zonder jezelf en je achtergrond te verloochenen.

Na het bezoek

De uitwisseling stopt niet bij de terugkeer. Wat er nadien gebeurt, is mogelijk nog belangrijker om het groeipotentieel van het partnerschap ten volle te benutten. Na te zijn bekomen van de intense ervaring, ga je eerst en vooral na of de doelstellingen van de uitwisseling zijn bereikt. Koppel terug binnen je eigen school, zowel met de actief als minder actief betrokken leerlingen en leerkrachten. Vergeet natuurlijk je partnerschool niet te bevragen over hoe zij het bezoek hebben ervaren en laat het vernieuwde enthousiasme niet verslappen.