Wanneer leerlingen trekkers worden

Op weg naar een autonome, duurzame scholenband

Vijfdejaars studenten Perinne en Imane trokken in april samen met leerkrachten Annelies en Thomas naar hun partnerschool in Kinshasa. Dit schooljaar trekken zij als laatstejaarsstudenten de Brusselse werkgroep rond hun scholenband 'Elongo'. Dankzij de kennismaking kregen zij een beter inzicht in wat leeft bij hun Congolese leeftijdsgenoten.

Binnen de scholenband ‘Elongo’ werken het Go! Atheneum Etterbeek en Athénée de la Victoire in Kinshasa rond verschillende hedendaagse thema’s zoals kunst, migratie en kindsoldaten. De leerlingen zijn erg betrokken bij de scholenband, waardoor ‘Elongo’ goed op weg is naar duurzame en autonome uitwisseling.

De leerling staat centraal

Sinds dit schooljaar wordt de scholenband voor het eerst niet meer getrokken door de leraren van de school, maar door de zesdejaarsleerlingen van de werkgroep zelf, waardoor de rol van de leerkracht binnen de scholenband gereduceerd wordt tot een ondersteunende functie. 

Vorig schooljaar konden Perinne en Imane dankzij de financiële steun van Brussels International meereizen naar Kinshasa. Dit jaar maken zij plaats voor hun opvolgers, twee huidige vijfdejaars, die er zullen worden klaargestoomd om volgend jaar de trekkersrol op zich te nemen. 

Wat is een scholenband?

Duurzame samenwerking

Een scholenband is een gelijkwaardige, wederkerige samenwerking tussen een Vlaamse school en een school in Zuid-Amerika, Afrika of Azië, met als ambitie duurzaam te evolueren en samen te werken rond een aantal educatieve doelstellingen.

Meer informatie

Hoe begin je eraan?

De verschillende ketens van de ketting

Met je scholenband tot een succesvolle, gelijkwaardige samenwerking komen is niet evident. Ontdek hier enkele tips om tot een duurzame samenwerking te komen.

Meer informatie