GO! Technisch Atheneum Keerbergen

|

Jaime Roldós Aguilera Santo Domingo

Sinds enkele maanden staat het klimaat hoog op de politieke en sociale agenda, met de intussen alom bekende klimaatspijbelaars en klimaatmarsen op kop. Bij het GO! Technisch Atheneum Keerbergen is dit al jaren het geval. De UNESCO-school heeft sinds 2016 een scholenband met Jaime Roldós Aguilera in Santo Domingo in Ecuador, met duurzaamheid als belangrijkste pijler. Met hun project rond biobrandstof zetten beide scholen hun leerlingen aan om stil te staan bij duurzame mobiliteit.

Van fruitafval naar (bio)brandstof

“Onze leerlingen testen biobrandstof uit op bestaande verbrandingsmotoren”, vertelt Steven Hendrickx. Als directeur van het GO! Technisch Atheneum Keerbergen is hij nauw betrokken bij de scholenband en de bijhorende initiatieven. Hij legt bedreven uit hoe zijn leerlingen en leerkrachten samen naar duurzame mobiliteitsoplossingen zoeken en hoe andere Vlaamse scholen hen hierin bijstaan. “De eigenlijke biobrandstof kunnen wij hier jammer genoeg niet maken. Daarvoor werken we samen met het Busleyden Atheneum, campus Pitzemburg in Mechelen. De leerlingen van het vierde jaar ASO maken daar tijdens de lessen chemie bio-ethanol uit fruitafval dat ze krijgen van de basisscholen in de buurt.”

"Ook de uitstoot en het vermogen van de motor brengen we in kaart."

“Onze leerlingen bouwen op hun beurt een klassieke benzinemotor om tot een motor die deze bio-ethanol verbrandt. Om die te testen, meten de studenten van Thomas More de impact van de verbranding en brengen de uitstoot en het vermogen van de motor in kaart”, vat Steven het project samen. Een indrukwekkende oefening die tot ver buiten de muren van de eigen school reikt en ook andere onderwijsinstellingen aanspoort om stil te staan bij duurzame mobiliteit.

Samen leren over duurzame mobiliteit

“Onze partnerschool Jaime Roldós Aguilera in Ecuador doet hetzelfde en werkt nauw samen met de universiteit UTE. Op campus Santo Domingo maken ze biobrandstof uit cacao-afval, terwijl campus Sede Quito zijn heil zoekt in het restafval van tagua noten”, licht Steven de Ecuadoraanse kant van het project toe. “Ook voor de vermogens- en uitlaattests zijn intussen de eerste contacten gelegd met UTE, wat de samenwerking nog meer verdiept.” 

"We kunnen ontzettend veel leren over ecologie en mobiliteit!"

De kruisbestuiving tussen beide partnerscholen en hun lokale partners is een schot in de roos om nieuwe inzichten te verwerven rond duurzame mobiliteit. “In Ecuador zitten we voorlopig nog in een startfase terwijl het project hier al verder is uitgerold. We kijken dan ook vol spanning naar de verdere ontwikkelingen en de resultaten van de tests. Het is boeiend om te zien hoe beide landen bezig zijn met verduurzamen, en we kunnen ontzettend veel leren van elkaar.”